Carpentier - Smart wood for nice places

FSC® Nederland start project ‘Hout in sociale woningbouw’

28/10/2021

Hout – en dan vooral gecertificeerd hout – heeft alle kwaliteiten om het bouwmateriaal van de toekomst te worden. Bovendien heeft het gebruik van duurzaam hout een positieve impact op het behoud van bossen wereldwijd. Echter om de bouwsector zelf verder te verduurzamen op het gebied van klimaat en circulariteit zijn er nog grote stappen nodig. Dankzij de toekenning van een Europese subsidie van het LIFE-programma, kreeg FSC® Nederland een prachtige kans om de verantwoorde toepassing van hout extra onder de aandacht te brengen via het project ‘Hout in sociale woningbouw’.


Uiteenlopende activiteiten

FSC® Nederland startte het project in september met de bedoeling houtskeletbouw in sociale woningbouw een flinke impuls te geven. Het project omvat uiteenlopende activiteiten, gaande van het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in wet- en regelgeving tot kennisvergroting over houtbouw bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties, maar ook binnen bouwkundeopleidingen. Er worden zelfs tools ontwikkeld om de kosten en klimaatwinst van houtbouw beter in kaart te brengen. Het project heeft een looptijd van vijf jaar en de doelstelling is om in 2026 minimaal 15% van de sociale woningbouw in Nederland in hout te realiseren. Een flinke ambitie die ervoor moet zorgen dat hout een logische keuze wordt in reguliere woningbouw en houtskeletbouw niet louter in iconische projecten en villa’s wordt toegepast. Als producent en leverancier van prefab-elementen voor houtskeletbouw en circulaire terras- en gevelsystemen kunnen we dit project alleen maar toejuichen.


Samenwerking met de praktijk

Om het FSC®-project tot een succes te maken, is er een sterke link met de praktijk. Zo brengen negen woningcorporaties hun kennis en behoeften in om opdrachtgevers in de sociale woningbouw klaar te stomen voor de omslag richting houtbouw. Verder zijn ook diverse koplopers uit de bouwsector, zoals TBI Woonlab en Lister Buildings, nauw betrokken bij het project. Naast deze innovatieve bedrijven leveren ook TU Delft en Centrum Hout vanuit hun expertise een mooie bedrage aan dit omvangrijke project.

Tags: