Carpentier - Smart wood for nice places

Ipé en Cumaru op Appendix II van de CITES-lijst

07/12/2022

Wat is CITES?

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst, waarin afspraken gemaakt zijn over de internationale handel in bedreigde planten- en diersoorten. De soorten die beschermd worden door CITES zijn geklasseerd in drie verschillende lijsten (Appendix I, II en III), waarbij het niveau van bescherming afhankelijk is van de mate waarin de soort bedreigd is. De lijst waarin een soort is opgenomen bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Niet elke houtsoort mag dus zomaar worden verhandeld. De aangesloten lidstaten komen regelmatig bijeen om het beschermingsniveau van de bedreigde soorten te herzien. 

CoP19 in Panama City

Van 14 tot 25 november 2022 vond de negentiende Conferentie van de Partijen (CoP19) plaats in Panama City. In totaal werden 52 voorstellen besproken, waarvan sommige betrekking hadden op de houthandel. De tropische houtsoorten Ipé (Handroanthus, Roseodendron en Tabebuia) en Cumaru (Dipteryx) zijn nu opgenomen in Appendix II. Voortaan worden deze houtsoorten dus door het CITES-verdrag beschermd en gereguleerd om een exploitatie te voorkomen die onverenigbaar is met hun voortbestaan. Concreet betekent dit dat internationale handel toegestaan blijft, maar alleen wanneer iedere zending is voorzien van de vereiste exportvergunningen.

Geen tropisch hout maar duurzame alternatieven bij Carpentier

Carpentier heeft geen terrasplanken of gevelbekleding van Ipé of Cumaru in zijn assortiment, aangezien we helemaal geen tropische houtsoorten aanbieden. Wij kiezen bewust enkel voor duurzame alternatieven zoals HOTwood essen, HOTwood eiken, HOTwood bamboe en Accoya. Deze ecologische houtsoorten zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en bereiken ook de hoogste duurzaamheidsklasse. Voor outdoor toepassingen bieden ze minimaal 20 jaar garantie of zelfs meer.

Duurzame terrasplanken

HOTwood essen terrasplank QC bol geschaafd
HOTwood essen Terrasplank Plus line QC met onzichtbare bevestiging


Ontdek meer duurzame terrasplanken

Tags: