Carpentier - Smart wood for nice places

Circulair keurmerk voor onze plafond- en wandbekleding

06/01/2023

De circulaire economie, een onvermijdelijke doelstelling!

De lineaire economie heeft zijn grenzen bereikt: huidige en toekomstige tekorten aan grondstoffen, een verstoord klimaat, problematische toeleveringsketens en twijfelende consumenten. De circulaire economie is langzaam maar zeker naar voren gekomen als de weg voorwaarts en biedt vele mogelijkheden voor verbetering. 

In een tijd van meerdere crisissen in Europa en de wereld is de overgang van onze economie naar een duurzaam en veerkrachtig model een noodzaak geworden. Ook Carpentier draagt zijn steentje bij door innovatieve houtproducten te creëren die de principes van de circulaire economie in praktijk brengen. Bij de ontwikkeling van onze producten zetten we volop in op duurzaamheid en ecologie om ze een circulair leven te geven. Het verkregen keurmerk CIRCULAR Hotel-Interior is hier het bewijs van. Verder zijn we onlangs een certificeringstraject gestart tot het behalen van het Cradle to Cradle®-certificaat voor onze QuickClip® profielen voor gevelbekleding, plafonds en wanden in thermisch essen, thermisch naaldhout (met en zonder knopen) en thermisch eiken.


Een certificeringsmerk om de circulaire eigenschappen van producten te objectiveren 

Sommige bedrijven bestempelen hun product al vlug als circulair zonder dit echt wetenschappelijk of technisch te onderbouwen. CIRCULAR Hotel-Interior, het eerste Europese certificeringsmerk, verschaft hierin duidelijkheid. Experts beoordelen de interieur-, meubel en textielproducten voor de hotelsector op vier duurzame aspecten: ecodesign, ecoproductie, levensduurverlenging en afvalvermindering. De vier gebieden van circulariteit worden voorgesteld aan de hand van pictogrammen, die eigenlijk het circulaire paspoort van het product voorstellen. 

Pictogrammen certificeringsmerk CIRCULAR Hotel-Interior


ECODESIGN
Het product werd zo ontworpen dat het demonteerbaar, repareerbaar, recycleerbaar of biologisch afbreekbaar is.

ECOPRODUCTIE
Tijdens de productiefase van een product hield de producent rekening met enkele circulariteitscriteria. De belangrijkste zijn: gebruikte materialen en hun herkomst, productie en het gebruik van hernieuwbare energie.

LEVENSDUURVERLENGING
Hoe langer een product wordt gebruikt, hoe beter voor het milieu. Het moet namelijk minder snel vervangen worden door een nieuw product waarvan de productie op zich al een ecologische impact heeft. Het bedrijf zet in op levensduurverlenging van het product door bijvoorbeeld refurbished producten aan te bieden, reserveonderdelen en reparatie-instructies ter beschikking te stellen of een procedure voor terugname op te zetten.

AFVALVERMINDERING
Van hergebruik en recyclage van productieafval tot industriële symbiose, afvalvermindering slaat op elke strategie waarop wordt ingezet om de productie van afval te controleren en te verminderen.


Mooi overzicht van gecertificeerde producten op platform

De producten die het certificeringsmerk CIRCULAR Hotel-Interior dragen, worden als circulair beschouwd op ten minste één van deze vier gebieden. U kunt ze allemaal terugvinden op www.circularhotelinterior.com. Deze website wil u op een overzichtelijke manier wegwijs maken in het aanbod aan circulaire interieuroplossingen voor het hotelwezen. 

Elk gecertificeerd product is gemarkeerd met de pictogrammen van de verschillende circulariteitsgebieden waaraan het voldoet en geeft dus in één oogopslag een beeld van zijn performance. Architecten, interieurontwerpers, hoteliers en decorateurs kunnen zo een weloverwogen keuze maken voor hun hotelproject. Onder de categorie ‘inrichting/aankleding’ ontdekt u ook onze akoestische plafondpanelen en onze houten QuickClip® bekleding voor wanden en plafonds. Beide hebben het CIRCULAR Hotel-Interior certificaat voor ecodesign en levensduurverlenging, en daar zijn we natuurlijk bijzonder fier op.

Dit circulaire keurmerk werd begin november officieel geïntroduceerd op de internationale beurs Equip'Hotel in Parijs, waar ook wij in samenwerking met de Belgische innovatiepartner WOOD.BE onze gecertificeerde CIRCULAR Hotel-Interior producten hebben voorgesteld aan de hotelsector.

Tags: