Carpentier - Smart wood for nice places

Disclaimer

Algemene disclaimer

Deze website is eigendom van CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS en bevat algemene informatie over CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS, haar producten en dienstverlening.  

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS NV
Maatschappelijke zetel: Abeeldreef 15, 8760 Meulebeke
Tel. + 3251488961 -  info@carpentier.be  - BTW BE 0436 912 051

De informatie op deze website betreft louter informatieve, algemene informatie en kan in geen geval enige verantwoordelijkheid inhouden. Wij doen grote inspanningen dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig mogelijk, juist en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen er zich vergissingen of onjuistheden voordoen. Wanneer wij dit vaststellen, streven wij ernaar deze zo vlug mogelijk weg te werken.

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is of voor de goede werking van de website. Als u technisch en commercieel advies wenst, dient u contact op te nemen met onze onderneming die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.  Evenmin is zij verantwoordelijk hoe deze sites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

U kan ons contacteren via de rubriek 'Contact’ op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo'n contactnaam niet automatisch betekent dat u klant bent of zal worden. Wij aanvaarden bestellingen enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. 

De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS of rechthoudende derden. Livinlodge is een gedeponeerd merk van CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS dat zonder voorafgaand akkoord niet mag worden gebruikt of verspreid.

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items mogen in geen enkele vorm worden verspreid, gepubliceerd of gekopieerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.