Carpentier - Smart wood for nice places

Aankondiging op COP28 stimuleert meer gebruik van hout in de bouw

18/12/2023

Tijdens de VN-klimaattop COP28 in Dubai is aangekondigd dat er namens de regering van 17 landen - voornamelijk landen met een grote houtindustrie - een verklaring is ondertekend. De overheden gaan zich meer inzetten voor het stimuleren van duurzame bosbouw voor de productie van duurzame huizen.

Deze aankondiging is gedaan tijdens een evenement van het COP-voorzitterschap onder auspiciën van het Forests and Climate Leaders Partnership (FCLP), dat gezamenlijk wordt voorgezeten door de speciale presidentiële klimaatgezant van de Verenigde Staten, John Kerry, en de minister van Landbouw en Natuurlijke Hulpbronnen van Ghana, Samuel Jinapor. Het gaat om een coalitie van 17 landen, die samen ongeveer 26 procent van de houtproductie in de wereld vertegenwoordigen. Deze landen zijn Australië, Canada, Congo, Costa Rica, Fiji, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ghana, Japan, Kenya, Noorwegen, Pakistan, Zweden, Noord-Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In de verklaring, de zogenaamde Initiative for Greening Construction with Sustainable Wood, staat dat ze progressief beleid zullen voeren om tegen 2030 de bouw van koolstofarme gebouwen te ondersteunen en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen in de bebouwde omgeving te vergroten. Deze inspanningen zouden moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een toename van opgeslagen koolstof.

Er wordt op vijf punten nadere invulling gegeven aan dit verklaarde voornemen. Die hebben te maken met het bevorderen van duurzame bosbouw, het wegnemen van hinderende (bouw)regels, het bevorderen van kennis en ondersteuning bij het bouwen met hout, het financieel stimuleren van eventueel risicodragende investeringen en het stimuleren van een ‘houtcultuur’ onder het brede publiek.

De houtverwerkende industrie over de hele wereld, en ook wij als betrouwbare partner in houtskeletbouw, juichen deze verklaring van harte toe. Deze ondersteunt immers de noodzaak om het gebruik van hout in de bouw aanzienlijk te verhogen als essentiële stap om de CO2-uitstoot te verminderen. Dr. David Brand, voorzitter van de International Sustainable Forestry Coalition (ISFC) die in september 2023 in het leven werd geroepen door een groep toonaangevende, duurzame bosbouwbedrijven, zei: "De bouwsector en de bebouwde omgeving zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot en het is van cruciaal belang dat landen snel actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verlagen en de koolstofopslag te verhogen door veel meer hout te gebruiken in gebouwen."

Bronnen: Houtblad, fordaq.com

Tags: