Carpentier - Smart wood for nice places

Holzfassade
Ausstellungsraum De Keukenarchitecten, Denderleeuw

  • Holzart: HOTwood Esche
  • Profil: SV+QC
  • Entwurf und Ausführung: De Keukenarchitecten, Denderleeuw